Hà Phú

8 Tháng Bảy, 2017
Tạm dừng quảng cáo Facebook Ads rồi chạy lại, Ảnh hưởng?

Tạm dừng quảng cáo Facebook Ads rồi chạy lại, Ảnh hưởng?

Tạm dừng quảng cáo Facebook Ads rồi chạy lại có ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của bạn. Đọc ngay […]
4 Tháng Bảy, 2017

Show Case Study quảng cáo Facebook Ads

[SHOW CASE] Bắn địch bắn nhiều mũi tên, kiểu gì cũng trúng. Chúng ta quen chạy 1 sản phẩm trên 1 page, 1 post set nhiều […]
30 Tháng Sáu, 2017
Tại sao chạy quảng cáo Facebook không hiệu quả & Khắc Phục

Tại sao chạy quảng cáo Facebook không hiệu quả & Khắc Phục

Tại sao chạy quảng cáo Facebook không hiệu quả câu hỏi thường trực của các Newbie. Hãy tham khảo bài viết để trả lời câu hỏi […]
22 Tháng Sáu, 2017
Chí phèo và Facebook - Chí Phây

Chí phèo và Facebook – Chí Phây

Chí phèo và Facebook, Chí Phây là câu chuyện trào phúng, hiện thực mang tiếng cười chua cay về người làm Facebook tại Việt Nam hiện […]